Wahine

Een eigenwijs duo zang en gitaar

Fenna en Elke maken al samen muziek, sinds Fenna in Elke’s buik groeide. Zij zijn niet alleen moeder en dochter, ook zielenzussen, vriendinnen, speelkameraden, uitdagende spiegels en inspirerende collega’s. Wahine is Hawaïaans voor “vrouwen”. Deze twee sensitieve vrouwen benaderen het leven graag vanuit een speelse, vrouwelijke invalshoek, en geloven dan ook dat de dagelijkse realiteit prettiger en gemakkelijker wordt wanneer je die met een open blik, en veel zachtheid en liefde benadert. Met de ervaring dat lijden zich kan omzetten in bewustzijn en levensgeluk, wanneer je er wat licht op laat schijnen. Hun verbindende en verstillende muziek uit alle windstreken is de drager van deze intentie. 


Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing there is a field. I’ll meet you there.
 ~ Rumi

 

De reis van Ziele

Toen wij bezig waren om een concertprogramma voor te bereiden, kruiste opeens Ziele ons pad.
Ze liet ons weten dat ze met ons een voorstelling wilde maken, over de menselijke reis die we allemaal maken hier op aarde, waarin we ontmoeting en liefde ervaren, maar ook verdriet en pijn leren kennen. Ze nam ons bij de hand, en wij lieten ons door haar leiden…. En zo ontstond een reis langs verschillende talen, klanken en muziekculturen, zelf geschreven en bestaande liederen, die ons mee nam op de weg naar binnen. Waar Ziele ontdekt wie zij écht is en ons herinnert aan wie wij écht zijn.

 

Kijk voor actuele speeldata van Wahine en de reis van Ziele en tickets op

www.duowahine.nl

 

Serenades

Wij zien het als een kostbare ervaring wanneer je ons uitnodigt om een persoonlijke serenade te komen brengen voor een dierbare: iemand die wat aanmoediging, verzachting, troost of verbinding kan gebruiken. We kiezen een aantal liederen uit ons repertoire, afgestemd op degene aan wie we onze muziek opdragen. Eigenlijk kun je ons uitnodigen voor ieder belangrijk levensmoment dat je graag wilt vieren met liefdevolle aandacht in de vorm van muziek. Denk aan het uitnodigen van een nieuwe ziel in jouw gezin, een welkomstceremonie voor een nieuwgeborene, een overgangsritueel van meisje naar jonge vrouw, voor het eerst op kamers, een liefdesverbintenis of huwelijk, een overgangsritueel van vruchtbare vrouw naar wijze vrouw, een afscheid, of bij de overgang van het fysieke naar het eeuwige.

Wij stemmen graag af op hoe je dit wilt vormgeven. Vraag gerust naar de mogelijkheden, we denken graag mee.

 

 

Vriend van Wahine worden?

Ben je geraakt door ons aanbod en wil je ons daarin graag steunen? Dan kun je ‘Vriend van Wahine’ worden.
Je draagt dan bij door een eenmalige of terugkerende donatie te doen, en wij houden je via een speciale vrienden-van-Wahine-mail op de hoogte van onze creaties en projecten. Voor meer informatie en mogelijkheden klik hier.

 

Dankjewel!